ทำงานกับเรา

บริษัท บีบีฟู้ดโปรดิวซ์ จำกัด เป็นโรงงาน ผู้ผลิตเครื่องปรุงรส เช่น น้ำจิ้มต่าง ๆ ซอสต่างๆ ผลิตตามคำสั่งซื้อ
ทางบริษัทกำลังขยายงานจึงต้องการรับสมัครพนักงานดังนี้ ​

ประกาศตำแหน่งงานว่าง

วุฒิการศึกษา :  ปวช ขึ้นไป มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

คุณสมบัติ : – เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป 

                   – ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

                   – มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

                   – สามารถทำงานล่วงเวลา ได้

วุฒิการศึกษา :  ปวช ขึ้นไป มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติ :  – เพศ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

                    – ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

                    – ใช้ภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาพิเศษ

                    – มีความซื้อสัตย์  อดทน  พร้อมเรียนรู้   

 วุฒิการศึกษา :  ปวช ขึ้นไป มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติ :  – เพศ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

                    – ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

                    – ใช้ภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาพิเศษ

                    – มีความซื้อสัตย์  อดทน  พร้อมเรียนรู้ 

วุฒิการศึกษา :  ม.3  ขึ้นไป มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติ : – เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

                   – รู้เส้นทางในกรุงเทพ

                   – มีความซื้อสัตย์  อดทน  พร้อมเรียนรู้ 

                   – มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์

                   – มีใบอนุญาตขับรถยนต์ จะพิจารณาพิเศษ

วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี ขึ้นไป มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติ :  – เพศ ชาย หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

                    – ผ่านงานด้านระบบ เช่น GMP  HACCP   BRC มา

                    – ใช้ภาษาอังกฤษได้ พิจารณาพิเศษ

                   – มีความซื้อสัตย์  อดทน  พร้อมเรียนรู้ 

                   – มีความชอบ ในงานเอกสาร

คุณสมบัติ :  – เพศ ชาย / หญิง 

                    – ไม่จำกัดวุฒิ การศึกษา

                    – มีประสบการณ์ การขายต่างประเทศ

                   – ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

คุณสมบัติ :  – ชาย /หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

                    – ไม่จำกัดสาขาวิชาที่จบ

                    – มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ทั้ง Email และ พูดคุย

                    – มีทักษะด้านการประสานงาน และ เจรจาต่อรอง

                    – มีประสบการณ์ส่งออกสินค้า และขายต่างประเทศอย่างน้อย 2 ปี

                    – สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พื้นฐานได้ดี

                    – สามารถเดินทางต่างประเทศ คนเดียวได้

หน้าที่รับผิดชอบ  – ดูแลยอดขาย ลูกค้าต่างประเทศ

                    – หาลูกค้าใหม่ต่างประเทศ ผ่านช่องทางต่างๆ

                    – ติดต่อ ประสานงานลูกค้า  ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ

                    – ออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ

ประกาศตำแหน่งงานว่าง

วุฒิการศึกษา :   ปวช ขึ้นไป มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

คุณสมบัติ :

– เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป 

– ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

– มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

– สามารถทำงานล่วงเวลา ได้

วุฒิการศึกษา : ปวช ขึ้นไป มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติ :  

– เพศ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

– ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

– ใช้ภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาพิเศษ

– มีความซื้อสัตย์  อดทน  พร้อมเรียนรู้   

 วุฒิการศึกษา :  ปวช ขึ้นไป มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติ : 

– เพศ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

– ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

– ใช้ภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาพิเศษ

– มีความซื้อสัตย์  อดทน  พร้อมเรียนรู้ 

วุฒิการศึกษา : ม.3  ขึ้นไป มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติ :

– เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

– รู้เส้นทางในกรุงเทพ

– มีความซื้อสัตย์  อดทน  พร้อมเรียนรู้ 

– มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์

– มีใบอนุญาตขับรถยนต์ จะพิจารณาพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติ :  

– เพศ ชาย หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

– ผ่านงานด้านระบบ เช่น GMP HACCP BRC มา

– ใช้ภาษาอังกฤษได้ พิจารณาพิเศษ

– มีความซื้อสัตย์  อดทน  พร้อมเรียนรู้

– มีความชอบ ในงานเอกสาร

คุณสมบัติ :  – เพศ ชาย / หญิง 

                    – ไม่จำกัดวุฒิ การศึกษา

                    – มีประสบการณ์ การขายต่างประเทศ

                   – ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี