ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง

บริษัท บีบีฟู้ดโปรดิวซ์ จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ :

02-0885297-8

ฝ่ายขาย :

093-1593564 / 089-9205188

ฝ่ายบุคคล :

02-0885297 ต่อ 104

ที่อยู่ :

189 / 63 หมู่ 3 ตำบล บางเพรียง

อำเภอ บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ

10560 ประเทศไทย

Email :

rfdthaifish@hotmail.com

bb_food@hotmail.com

Facebook :

bbfoodproduceth

Line :

@BBFOOD

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง

B.B. Food Produce Co.,Ltd.

เบอร์โทรศัพท์ :

02-0885297-8

ฝ่ายขาย :

ฝ่ายบุคคล :

ฝ่ายขาย :

093-1593564 / 089-9205188

093-1593564

02-0885297 ต่อ 104

ฝ่ายบุคคล :

02-0885297 ต่อ 105, 107

ที่อยู่ :

189 / 63 หมู่ 3 ตำบล บางเพรียง

อำเภอ บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ

10560 ประเทศไทย

Email :

rfdthaifish@hotmail.com

bb_food@hotmail.com

Facebook :

bbfoodproduceth

Line :

@bbfoodproduce